Жүйе

Атауы

Жүріс, км

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Айлар

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Қозғалтқыш

Мотор майы

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Қозғалтқыштың май сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ауа сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

Салқындату жүйесі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Салқындатқыш сұйықтық

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Жетекті белдігі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

А

ГТМ шынжыры

Қызмет көрсетуге қажет емес

Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Оталдыру білтесі

-

-

-

А

-

-

-

А

-

-

Трансмиссия

Автоматты трансмиссиясына арналған сұйықтық

Əр 40 000 км сайын ауыстыру

Механикалық трансмиссиясына арналған сұйықтық

Бірінші ауыстыру 5000 км немесе 6 ай жеткенде, содан кейін әр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Тежегіш жүйесі

Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш дискілер мен қалыптар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығының деңгейі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығы

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Ауаны баптау жүйесі

Ауаны баптау жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Кондиционер сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

 

Электр жүйесі

Аккумулятор

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық терезелердің жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Əйнек тазалағыштың жұмысы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дөңгелектің жетек біліктері

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Бұрандамалар және сомындар

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Амортизаторлар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дөңгелектер және шинаның қысымы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Белгілеу 

И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру 
М – Майлау 
Қ – Қатайту 
Т– Тазалау 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.

Жүйе

Атауы

Жүріс, км

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Айлар

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Қозғалтқыш

Мотор майы

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Қозғалтқыштың май сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ауа сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Адсорбер

Əр 10 жыл немесе 120 000 км сайын ауыстыру

Салқындату жүйесі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Салқындатқыш сұйықтық

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Жетекті белдіктер

И

И

И

И

И

И

И

И

И

А

ГТМ белдігі

Əр 100 000 км сайын ауыстыру

Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Отын сүзгісі

Əр 1 жыл немесе 30 000 км сайын ауыстыру

Оталдыру білтесі

-

-

-

А

-

-

-

А

-

-

Трансмиссия

Трансмиссия сұйықтығы (7DCT 330)

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Гидравликалық жетектерге арналған сұйықтық

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш жүйесі

Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш дискілер мен қалыптар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығының деңгейі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығы

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Ауаны баптау жүйесі

Ауаны баптау жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Кондиционер сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

 

Электр жүйесі

Аккумулятор

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық терезелердің жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Əйнек тазалағыштың жұмысы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дөңгелектің жетек біліктері

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Бұрандамалар және сомындар

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Амортизаторлар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дөңгелектер және шинаның қысымы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Белгілеу 

И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру 
М – Майлау 
Қ – Қатайту 
Т– Тазалау 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.

Жүйе

Атауы

Жүріс, км

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Айлар

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Қозғалтқыш

Мотор майы

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Қозғалтқыштың май сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ауа сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

Салқындату жүйесі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Салқындатқыш сұйықтық

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Жетекті белдігі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

А

ГТМ шынжыры

Қызмет көрсетуге қажет емес

Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Отын сүзгісі

Əр 2 жыл немесе 30 000 км сайын ауыстыру

Оталдыру білтесі

-

-

-

А

-

-

-

А

-

-

Трансмиссия

Трансмиссия сұйықтығы (7DCT 300)

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Тежегіш жүйесі

Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш дискілер мен қалыптар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығының деңгейі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығы

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Ауаны баптау жүйесі

Ауаны баптау жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Кондиционер сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

 

Электр жүйесі

Аккумулятор

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық терезелердің жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Əйнек тазалағыштың жұмысы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дөңгелектің жетек біліктері

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Бұрандамалар және сомындар

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Амортизаторлар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дөңгелектер және шинаның қысымы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Белгілеу 

И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру 
М – Майлау 
Қ – Қатайту 
Т– Тазалау 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.

Жүйе

Атауы

Жүріс, км

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Айлар

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Қозғалтқыш

Мотор майы

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Қозғалтқыштың май сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ауа сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

Адсорбер

Əр 10 жыл немесе 120 000 км сайын ауыстыру

Салқындату жүйесі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Салқындатқыш сұйықтық

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Жетекті белдіктер

И

И

И

И

И

И

И

И

И

А

ГТМ белдігі

Əр 100 000 км сайын ауыстыру

Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Отын сүзгісі

Əр 1 жыл немесе 30 000 км сайын ауыстыру

Оталдыру білтесі

-

-

-

А

-

-

А

-

-

-

Трансмиссия

Трансмиссия сұйықтығы (7DCT 330)

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Гидравликалық жетектерге арналған сұйықтық

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш жүйесі

Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш дискілер мен қалыптар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығының деңгейі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығы

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Ауаны баптау жүйесі

Ауаны баптау жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Кондиционер сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

 

Электр жүйесі

Аккумулятор

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық терезелердің жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Əйнек тазалағыштың жұмысы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дөңгелектің жетек біліктері

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Бұрандамалар және сомындар

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Амортизаторлар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дөңгелектер және шинаның қысымы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Белгілеу 

И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру 
М – Майлау 
Қ – Қатайту 
Т– Тазалау 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.

Жүйе

Атауы

Жүріс, км

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Айлар

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Қозғалтқыш

Мотор майы

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Қозғалтқыштың май сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ауа сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

Салқындату жүйесі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Салқындатқыш сұйықтық

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Жетекті белдігі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

ГТМ белдігі

Əр 100 000 км сайын ауыстыру

Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Отын сүзгісі

 Əр 2 жыл немесе 30 000 км сайын ауыстыру

Оталдыру білтесі

-

-

-

А

-

-

А

-

-

-

Трансмиссия

Трансмиссия сұйықтығы

Қызмет көрсетуге қажет емес

Тежегіш жүйесі

Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш дискілер мен қалыптар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығының деңгейі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығы

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Ауаны баптау жүйесі

Ауаны баптау жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Кондиционер сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

 

Электр жүйесі

Аккумулятор

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық терезелердің жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Əйнек тазалағыштың жұмысы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дөңгелектің жетек біліктері

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Бұрандамалар және сомындар

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Амортизаторлар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дөңгелектер және шинаның қысымы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Белгілеу 

И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру 
М – Майлау 
Қ – Қатайту 
Т– Тазалау 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.

Жүйе

Атауы

Жүріс, км

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Айлар

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Қозғалтқыш

Мотор майы

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Қозғалтқыштың май сүзгісі

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Ауа сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

Салқындату жүйесі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Салқындатқыш сұйықтық

Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру

Жетекті белдігі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

ГТМ белдігі

Əр 100 000 км сайын ауыстыру

Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Отын сүзгісі

 

Əр 2 жыл немесе 30 000 км сайын ауыстыру

Оталдыру білтесі

-

-

-

А

-

-

А

-

-

-

Трансмиссия

Трансмиссия сұйықтығы

Қызмет көрсетуге қажет емес

Тежегіш жүйесі

Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш дискілер мен қалыптар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығының деңгейі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Тежегіш сұйықтығы

Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру

Ауаны баптау жүйесі

Ауаны баптау жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Кондиционер сүзгісі

И

А

И

А

И

А

И

А

И

А

 

Электр жүйесі

Аккумулятор

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Барлық терезелердің жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Əйнек тазалағыштың жұмысы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дөңгелектің жетек біліктері

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек)

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Бұрандамалар және сомындар

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Амортизаторлар

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Дөңгелектер және шинаның қысымы

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Белгілеу 

И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру 
М – Майлау 
Қ – Қатайту 
Т– Тазалау 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.

Жүйе Атауы Жүріс, км 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
Айлар 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Қозғалтқыш Мотор майы А А А А А А А А А А
Қозғалтқыштың май сүзгісі А А А А А А А А А А
Ауа сүзгісі И А И А И А И А И А
Салқындату жүйесі И И И И И И И И И И
Салқындатқыш сұйықтық Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру
Жетекті белдігі И И И И И И И И И И
ГТМ шынжыры1 Қызмет көрсетуге қажет емес
ГТМ белдігі2 Əр 100 000 км сайын ауыстыру
Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар) И И И И И И И И И И
Отын сүзгісі Əр 2 жыл немесе 30 000 км сайын ауыстыру
Оталдыру білтесі - - - А - - А - - -
Трансмиссия Трансмиссия сұйықтығы Қызмет көрсетуге қажет емес
Трансмиссия сұйықтығы (7DCT 300, 380) Əр 48 ай немесе 90 000 км сайын ауыстыру
Тежеуіш жүйесі Тежегіш жүйесі жəне тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі) И И И И И И И И И И
Тежегіш дискілер мен қалыптар И И И И И И И И И И
Тежегіш сұйықтығының деңгейі И И И И И И И И И И
Тежегіш сұйықтығы Əр 24 ай немесе 40 000 км сайын ауыстыру
Ауаны баптау жүйесі Ауаны баптау жүйесін тексеру И И И И И И И И И И
Кондиционер сүзгісі И А И А И А И А И А
Электр жүйесі Аккумулятор И И И И И И И И И И
Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі И И И И И И И И И И
Барлық терезелердің жұмыс істеуі И И И И И И И И И И
Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі И И И И И И И И И И
Əйнек тазалағыштың жұмысы И И И И И И И И И И
Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру И И И И И И И И И И

Жүріс жəне шанақ жүйесі

Барлық есік топсалары мен ілмектері М М М М М М М М М М
Дөңгелектің жетек біліктері И И И И И И И И И И
Рөлдік басқару жүйесі (рейка, шар тəрізді тірек) И И И И И И И И И И
Бұрандамалар және сомындар Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ
Амортизаторлар И И И И И И И И И И
Газ шығару жүйесін жəне оның герметикалығын тексеру И И И И И И И И И И
Дөңгелектер және шинаның қысымы И И И И И И И И И И

1 – BHE15-EFZ (қозғалтқыш коды)
2 – JLH-4G20TD (қозғалтқыш коды)

Белгілеу
И – Инспекция (тексеру және тазалау, жөндеу, реттеу, толтыру, қажет болған жағдайда ауыстыру)
А – Ауыстыру
М – Майлау
Қ – Қатайту
Т– Тазалау

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.